Simposi de Valoració del Dany Corporal

Dilluns 11 de desembre de 2017

15:00-15:30h
Acreditació i lliurament de documentació
15:30-16:00
Inauguració
16:00-16:45
Conferència magistral. Previsió futura en els accidents de trànsit via civil. Paper de la mediació medicolegal. Sr. Xavier Bernadí Gil. Director general d'Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, i Il·lma. Sra. Raquel Alastruey Gracia. Magistrada i Professora del Màster en Mediació.
16:45-18:00
1ª Taula rodona
16:45-17:05
Qualitat de vida post-secuelar: especial atenció a les lesions cutànies i estètiques. Dr. Carlos Sauca Riera. Director Mèdic de UVAME (Unitat de Valoració Mèdica).
17:05-17:25h
Problemàtica actual en la pràctica dels informes pericials extrajudicials a IMLCFC. Dra. Lluïsa Puig Bausili. Metgessa forense IMLCFC. Cap de Secció de Valoració del Dany Corporal.
17:25-17:45
Utilitat clínic-pràctica de la biomecànica aplicada als mecanismes lesionals en la valoració del dany corporal. Dr. Juan Sánchez Muntanya. Metge Valorador i Perit Judicial. Moderador: Dr. Joaquim Recio García. Metge forense IMLCFC Hospitalet. Màster en Salut Mental. Secretari de la ACMF
18:00-18:30
Pausa cafè
18:30-19:45
2ª Taula rodona
18:30-18:50
Valoració forense de les seqüeles psiquiàtriques. Dr. Enrique Fernández Rodríguez. Psiquiatra i metge forense. President de la ANMF
18:50-19:10
Quantificació del dolor en la valoració del dany corporal. Dr. Christian Dürsteler. Cap de Secció. Unitat de Tractament del Dolor. Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Hospital Clínic de Barcelona.
19:10-19:30
Lesions vasculars habituals i la seva valoració. Dr. Víctor Manuel Sánchez Salvador. Metge adjunt del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Moderador: Dr. Víctor Zurriaga Bertolín. Perit Metge i Traumatòleg. President de la Societat Catalano-Balear de Valoració del Dany Corporal.
19:45-20:00
Conclusions: Dr. Gabriel Martí Amengual. Professor Titular de Medicina Legal, Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Dr. José Ignacio Funes Atienza. Mànager d'Assessoria i Serveis Mèdics Liberty